Das Team der Schreinerei SAXER AG

 Roger Meyer Claudia Meyer-Naef Patrik Ayfer Franziska Meyer-Seiler

Dominik Widmer unbekannt neu Samuel Kuhn Juan Hausherr

Dean Bucher Leandro Ritter Patrick Moser Ramon Koepfli